Επιμορφωτική Κατάρτιση

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε ένα πλήρες πρόγραμμα επιμορφωτικής κατάρτισης που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων, τους εμπειρογνώμονες ανάπτυξης εργατικού δυναμικού, τους παρόχους υπηρεσιών απασχόλησης και τους διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Διαχείρισης Σταδιοδρομίας.
Η επιμορφωτική κατάρτιση περιλαμβάνει πηγές για 12 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο κατάρτιση όπως καταγράφονται πιο κάτω στις 4 θεματικές ενότητες του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Καριέρας: ΕΑΥΤΟΣ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση και φυλλάδια για να χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια του εργαστηρίου. Στην παρουσίαση για την ενότητα ΕΑΥΤΟΣ περιλαμβάνεται μια σύντομη εισαγωγή για τους γενικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Καριέρας.
Επιπλέον, προσφέρεται μια σειρά πηγών για 18 ώρες ανεξάρτητης μελέτης. Αυτές οι πηγές προσφέρουν τη δυνατότητα να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για τις θεματικές ενότητες και τα εργαλεία που προσφέρονται στην κατάρτιση.
Στο τέλος της κατάρτισης ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αυτοαξιολόγησης σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του εργαστηρίου για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά του.

1 Πηγές για τους εκπαιδευτές προς χρήση κατά την πρόσωπο με πρόσωπο κατάρτιση

Size συγγραφέας επιλογες 15 αρχεία, 0 folders

2 Πηγές για αυτόνομη μελέτη των εκπαιδευτών

Size συγγραφέας επιλογες 11 αρχεία, 0 folders

Αυτό-αξιολόγηση

 

https://goo.gl/forms/QDA6CalOC7qBXuHh2