Σχετικά με το έργο


Το έργο ACUMEN προτείνει μια εντελώς νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη υποστηρικτικών μέσων και πόρων διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Θεωρεί τη διαχείριση της σταδιοδρομίας ως θέμα που πρέπει να διδάσκεται, ως σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν και να επικαιροποιηθούν, μια δεξιότητα που θα χρησιμοποιηθεί και θα ξαναχρησιμοποιηθεί σε όλη την επαγγελματική ζωή. Θεωρεί τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας ως βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τελικά την επίτευξη ή μη μιας αειφόρου σταδιοδρομίας. Θεωρεί τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας ως βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Η κοινοπραξία του έργου ACUMEN θεωρεί ότι οι δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας είναι σχεδόν σαν μια «νέα μορφή αλφαβητισμού» που είναι απαραίτητη στην τρέχουσα ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Το ACUMEN θα είναι το πρώτο Erasmus + έργο που θα επικεντρώνεται στη διαχείριση της σταδιοδρομίας των ενηλίκων στην απασχόληση. Θα περιλαμβάνει ορισμένα μεμονωμένα καινοτόμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων:

που κατατάσσονται σε 4 θεματικές ενότητες Εαυτός, Δυνάμεις, Ορίζοντες, Δίκτυα. Θα αναπτυχθούν τουλάχιστον 6 πηγές διαχείρισης σταδιοδρομίας για καθεμία από τις 4 θεματικές ενότητες που θα συνοδεύονται από μια δέσμη ηλεκτρονικών εργαλείων αξιολόγησης για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα,

ένας διαδραστικός οπτικοακουστικός οδηγός χρήσης για εργαζόμενους ενήλικες που υποστηρίζει τη δέσμευσή τους στις νέες πηγές διαχείρισης της σταδιοδρομίας,

μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας που υποστηρίζει την ηλεκτρονική μάθηση σε υπολογιστές, tablet, smart-phone ή οποιαδήποτε άλλη δημοφιλή κινητή συσκευή.