Εταίροι του έργου

Future In Perspective

Το Future In Perspective είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ηλεκτρονικής μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης. Η εταιρεία εστιάζει το έργο της σε 6 βασικούς τομείς που καλύπτουν την έρευνα και την ανάλυση, την υποστήριξη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, την στήριξη των επιχειρηματιών σε εξειδικευμένες αγορές, την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίων αξιολόγησης, την παραγωγή οπτικοακουστικών εργαλείων εκμάθησης για την ηλεκτρονική εκμάθηση και το σχεδιασμό και την εφαρμογή γενικών πλαισίων branding. Εργαζόμαστε κυρίως με οργανώσεις που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας για τους οποίους απέτυχε η παραδοσιακή εκπαίδευση και η εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αυτοδιαμορφωμένων οδών μάθησης. Το FIPL αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες στις υπηρεσίες του προσφέροντας στα μέλη της ομάδας στόχου την ευκαιρία να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητές τους σε προσβάσιμα περιβάλλοντα μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.fipl.eu

Contact information

διεύθυνση e-mail
philip@fipl.eu