Εταίροι του έργου

SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LTD

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS Ltd είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ένταξης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. Η SYNTHESIS, η κυρίαρχη οργάνωση της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, λειτουργεί το "Hub Nicosia", ένα χώρο συνεργασίας, ένα εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.synthesis-center.org

Contact information