Εταίροι του έργου

European Learning Network Ltd

Το European Learning Network Ltd (ELN) είναι ένας φορέας της Αγγλία που παρέχει κατάρτιση και που σταδιακά αναπτύχθηκε σε κοινοπραξία φορέων εκπαίδευσης, κολεγίων, πανεπιστημίων, ΕΕΚ, ΜΚΟ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυβερνητικών εκπαιδευτικών φορέων με επίκεντρο τους νέους και την κατάρτιση ενηλίκων. Το όραμα και η αποστολή του ELN είναι να "αναπτύξει την επιχειρηματική κουλτούρα μέσω της δημιουργικότητας και της καινοτομίας". Το ELN βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες για προσωπική ανάπτυξη, μελλοντική απασχόληση και ενεργό παγκόσμια πολιτότητα και στοχεύει να προχωρήσει με τη φιλοσοφία του - Αγκαλιάζοντας την ποικιλομορφία, Βελτίωση της γνώσης, Ενδυνάμωση των ανθρώπων. Μαζί με τους συνδεδεμένους οργανισμούς μας, ελπίζουμε να προσδώσουμε μια επιχειρηματική προσέγγιση σε περιθωριοποιημένους ανθρώπους που θα τους εντάξουν στην κοινωνία όπου θα αγκαλιάσουν την ποικιλομορφία, θα ενισχύσουν τη γνώση και θα ενδυναμώσουν τους ανθρώπους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.elnpartner.co.uk

Contact information

διεύθυνση e-mail
info@elnpartner.co.uk