Εταίροι του έργου

BEST Institut GmbH

Το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος Αυστριακός οργανισμός παροχής κατάρτισης, επαγγελματικής πιστοποίησης και υπηρεσιών σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνουν την δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους και ενήλικες, με πολλούς από αυτούς να ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες και μετανάστες. Δημιουργεί και παρέχει συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη σε όσους αναζητούν εργασία αλλά και εργαζόμενους. Τα σχέδια κατάρτισης είναι πελατοκεντρικά και βασίζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις ειδικότερες ανάγκες των ατόμων, στις δεξιότητες και ικανότητές τους και στην προηγούμενη εμπειρία τους και ζωή τους. Το ινστιτούτο έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Βιέννη και λειτουργεί έξι παραρτήματα στη Βιέννη και στην περιοχή της Κάτω Αυστρίας για 16.000 εκπαιδευόμενους τον χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.best.at

Contact information

διεύθυνση e-mail
office@best.at