Εταίροι του έργου

TTG Team Training GmbH

Η ttg team training GmbH παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας προγράμματα κοινωνικής εργασίας, μαθήματα γλωσσών, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης, συμβουλευτική και καθοδήγηση σε άτομα που αναζητούν εργασία και ενήλικες εκπαιδευόμενους. H ttg ιδρύθηκε το 1997 και έχει 9 γραφεία σε 7 διαφορετικές πόλεις στην περιοχή Neckar-Alb στα νοτιοδυτικά της Γερμανίας. Οι συμμετέχοντες μας περιλαμβάνουν άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άτομα που αναζητούν εργασία, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες και μέλη άλλων μειονεκτουσών ομάδων. Προσφέρουμε διαφορετικά υποστηρικτικά μέτρα για όσους κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό συνδυάζοντας την εκπαίδευση με τη στήριξη μεμονωμένων περιπτώσεων. Για πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε με περιφερειακούς εργοδότες στην περιοχή για να παρέχουμε πρακτική άσκηση και δοκιμαστική εργασία, επισκέψεις σε εταιρείες, επαγγελματική κατάρτιση και μαθητεία και θέσεις εργασίας. Η ttg είναι ένας διαπιστευμένος οργανισμός Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.team-training.de

Contact information