Εταίροι του έργου

Reintegra

Η REINTEGRA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1999 στην πόλη Krnov στην Τσεχική Δημοκρατία. Έχει γίνει ένας περιφερειακός ηγέτης της αγοράς σε όλες τις μορφές κατάρτισης και υποστήριξης για την ένταξη και την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Είμαστε βασικοί συντελεστές σε εθνικό επίπεδο στον αγώνα για την υπέρβαση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των μειονεκτουσών ομάδων σε όλη τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τα μειονεκτούντα άτομα να βρουν άλλη μια φορά απασχόληση και να διαδραματίσουν πλήρη ρόλο στην καθημερινή ζωή στην Τσεχική Δημοκρατία. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε προγράμματα και στήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, να υλοποιήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακινούν τους εκπαιδευόμενους και να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την απασχόληση και την ένταξη των ανέργων και των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. Διοργανώνουμε ένα διεθνές θεματικό δίκτυο αφιερωμένο στην καθοδήγηση σταδιοδρομίας και λειτουργούμε στην ιστοσελίδα www.careerguidance.eu. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.reintegra.cz

Contact information

διεύθυνση e-mail
reintegra@reintegra.cz