Další vzdělávání

V této části naleznete kompletní program školení zaměřený na podporu vzdělavatelů dospělých, odborníků na rozvoj pracovních sil, poskytovatelů služeb zaměstnanosti a manažerů lidských zdrojů v rámci vzdělávacího programu Kariérní řízení.

Další vzdělávání zahrnuje 12 hodin prezenční odborné přípravy v níže uvedených 4 různých oblastech vzdělávacího programu Kariérní řízení: OSOBNOST, SILNÉ STRÁNKY, OBZORY, SÍTĚ. Každá oblast nabízí prezentaci a množství materiálů k použití během workshopů. Stručný úvod k obecným cílům vzdělávacího programu Kariérní řízení naleznete v prezentaci OSOBNOST.

Kromě toho je k dispozici také soubor vzdělávacích prostředků pro 18 hodin samostatného studia. Tyto dokumenty nabízejí možnost prohloubit znalosti související s nejdůležitějšími tématy a nástroji poskytovanými během školení.

Na konci dalšího vzdělávání je možné školitelům navrhnout online sebehodnocení výsledků učení workshopu, aby bylo možné ověřit jeho efektivitu.

Nezávislé učební zdroje pro školitele k dalšímu studiu

Size Author Options 11 files, 0 folders

Zdroje prezenční odborné přípravy pro školitele

Size Author Options 15 files, 0 folders

Sebehodnocení


https://goo.gl/forms/QDA6CalOC7qBXuHh2