Täydennyskoulutus

Tässä osassa on aikuiskoulutuksen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutusohjelma.


Tämä täydennyskoulutusohjelma sisältää 12 tuntia kontaktiopetusmateriaalia, jotka on lueteltu alla seuraavaan neljään teemaan jaoteltuna: ITSE, VAHVUUDET, TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ja VERKOSTOT. Jokainen teema sisältää esityksen ja erilaisia monisteita, joita voi hyödyntää työpajan aikana. Teeman ITSE esityksen alussa on myös lyhyt johdanto koko Uranhallintakoulutusohjelman yleisistä tavoitteita.


Tämän lisäksi koulutus sisältää 18 tuntia materiaalia itsenäistä opiskelua varten. Nämä materiaalit tarjoavat mahdollisuuden syventää tietämystä koulutuksessa käydyistä keskeisimmistä aiheista.


Täydennyskoulutuksen lopuksi on mahdollista suorittaa verkossa itsearviointi koulutuksen oppimistulosten saavuttamisesta.

Itsenäisen opiskelun materiaalit kouluttajille

Koko Tekijä Toiminnot 11 tiedostot, 0 kansiot

Kontaktiopetusmateriaalit kouluttajille

Koko Tekijä Toiminnot 17 tiedostot, 0 kansiot

Itsearviointi